سپهر جعفری

کارشناس حوزه کتابخانه‌ها

اطلاعات کتابخانه سیار

فرم ارسال اطلاعات کتابخانه سیار همکاران محترم ادارات کل استانی لطفا پیش از شروع به تکمیل فرم اقدامات و مستندات زیر را مهیا فرمایید: تکمیل این فرم برای همه کتابخانه های سیار نهادی، مستقل و مشارکتی (اعم از فعال، غیر فعال، در حال تجهیز) ضروری است. مستندات مورد نیاز در تکمیل فرم به شرح ذیل …

اطلاعات کتابخانه سیار ادامه »

ارسال گزارش کامل اقدام ویژه

فرم ارسال گزارش کامل اقدام ویژهجای شما اینجاست… سوالات متداول چرا این بخش وجود دارد؟ خلاقیت همواره چراغ راه آینده بوده است. گاهی یک حرکت نوین تاثیر بسیاری بر جامعه مخاطب دارد. از این رو سعی داریم با انتخاب برترین اقدامات خلاق در سه حوزه خلاقیت همکاران، خلاقیت افراد حقیقی (غیرهمکار) و خلاقیت های سازمانی …

ارسال گزارش کامل اقدام ویژه ادامه »