سورناز شادی

دستورالعمل نشریات کتابخانه های عمومی

بخشنامه شماره 252525 مورخ 12/12/1401 دستورالعمل نشریات کتابخانه ها کتابخانه‌ عمومي، هم در محتوا و هم در شكل ظاهر، بايد آيينه‌ي فرهنگ و تمدن جامعه باشد. نام‌گذاري کتابخانه‌ها بر اساس فرهنگ و ذهنيت تاريخي منطقه، مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش انديشه ناب و ايجاد جريان فكري كارساز باشد. در صورت انتخاب صحيح از ميان نام شخصيت‌ها و …

دستورالعمل نشریات کتابخانه های عمومی ادامه »

دستورالعمل نام گذاری کتابخانه های عمومی

بخشنامه شماره 252525 مورخ 12/12/1401 دستورالعمل نامگذاری کتابخانه ها کتابخانه‌ عمومي، هم در محتوا و هم در شكل ظاهر، بايد آيينه‌ي فرهنگ و تمدن جامعه باشد. نام‌گذاري کتابخانه‌ها بر اساس فرهنگ و ذهنيت تاريخي منطقه، مي‌تواند زمينه‌ساز گسترش انديشه ناب و ايجاد جريان فكري كارساز باشد. در صورت انتخاب صحيح از ميان نام شخصيت‌ها و …

دستورالعمل نام گذاری کتابخانه های عمومی ادامه »

رده کتاب را دریابیم.

لیبل یا برچسب عطف راهنمای مخاطبان در کشف منابع در کتابخانه می باشد. کابران با جستجو در نرم افزار و مقایسه نتایج، در پایان به رده کتاب می رسد. او حالا رده را در مجموعه کتابخانه دنبال می کند. هر چه رده ساده تر، گویاتر باشد و هر چه در کتابخانه منابع با نظم بهتری …

رده کتاب را دریابیم. ادامه »