فرم اطلاعات پیک کتاب

همکاران محترم ادارات کل استانی

تکمیل فرم اطلاعات اولیه

 • تکمیل این فرم برای همه کتابخانه‌های فعال و منتخب در حوزه پیک کتاب، ضروری است.
 • مستندات مورد نیاز در تکمیل فرم به شرح ذیل می باشد:
  • عنوان و زمان شروع طرح پیک کتاب  
  • روش ارسال منابع و ارائه تصویر از وسیله نقلیه
  • مشخصات افراد مشارکت‌کننده در اجرای طرح
  • برنامه زمانی ارسال منابع کتابخانه
 • جهت تکمیل و ارسال اطلاعات اولیه، تنها کافی است یک مرتبه اقدام شود و در صورت تغییر در اطلاعات این خدمت، ضمن اطلاع به کارشناس این حوزه، نسبت به تکمیل مجدد فرم اقدام نمایید.

تکمیل فرم گزارش ماهانه

 • پیش از آغاز به تکمیل فرم گزارش ماهانه، فرم منابع ارسال شده در طرح پیک کتاب را دانلود و تکمیل نمایید. (منابع ارسال شده یک ماه اخیر)
 • فرم گزارش ماهانه، در مهلت زمانی 1 لغایت 5 هر ماه، جهت ورود اطلاعات کتابخانه‌ها در دسترس قرار می‌گیرد. لذا عدم تکمیل فرم در موعد مقرر، به معنی عدم ارائه خدمت در آن ماه است. 
 • هر یک از کتابخانه‌ها، یک مرتبه در ماه، می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نمایند. در صورتی که اطلاعات ثبت شده نیاز به اصلاح داشت، مراتب را به کارشناس مربوطه در ستاد مرکزی اطلاع دهید.

توسعه و نظارت

 • به منظور فعال‌سازی خدمت پیک کتاب در کتابخانه‌ها، می‌توانید از نظرات و پیشنهادات کارشناس این حوزه بهره گیرید.
 •  در صورت بروز مشکل یا هر گونه سوال با کارشناس این حوزه، سرکار خانم فرنقی، با شماره 88951495-021 داخلی 254 تماس حاصل فرمایید.

اداره کل توسعه کتابخانه ها
88951495 داخلی 254