فرم داوری صفحات مجازی

تماس با ما

داوران و همکاران محترم لطفا با دقت به موارد زیر نسبت به داوری صفحات اقدام فرمایید:

  • صفحات مربوطه به کتابخانه باشد.
  • از ورود نام کاربری به شکل صحیح اطمینان حاصل فرمایید.