فرم ارسال اطلاعات کتابخانه سیار

همکاران محترم ادارات کل استانی لطفا پیش از شروع به تکمیل فرم اقدامات و مستندات زیر را مهیا فرمایید:

 • تکمیل این فرم برای همه کتابخانه های سیار نهادی، مستقل و مشارکتی (اعم از فعال، غیر فعال، در حال تجهیز) ضروری است.
 • مستندات مورد نیاز در تکمیل فرم به شرح ذیل می باشد:
  • تصاویر وسیله نقلیه از زوایای مختلف به گونه ای که وضعیت بدنه، برچسب و… مشخص باشد.
  • مدارک وسیله نقلیه از جمله کارت ماشین، بیمه نامه
  • گواهینامه رانندگی راننده
  • برنامه هفتگی مطابق با فرم ارائه شده
 • پیش از آغاز به تکمیل فرم فایل خام برنامه هفتگی دانلود و تکمیل شود. (دانلود)
 •  مهلت ثبت اطلاعات صرفا تا تاریخ 20 آذر ماه می باشد.
 • برای هر کتابخانه صرفا یکبار اقدام به ورود اطلاعات نمایید. در صورتی که نیاز به ویرایش اطلاعات شد مراتب را به کارشناس مربوطه در ستاد مرکزی اطلاع دهید. 
 • در صورت بروز مشکل یا هر گونه سوال با سرکار خانم فرنقی کارشناس حوزه با شماره 88951495-021 داخلی 254 تماس حاصل فرمایید.
 • به منظور راهنمایی بیشتر فایل راهنمای ویدئویی نیز مهیا شده است که مشاهده آن توصیه می شود. 

اداره کل توسعه کتابخانه ها
88951495 داخلی 254