فرم ارسال گزارش کامل اقدام ویژه
جای شما اینجاست...
  • نام و نام خانوادگیکدملینقش 
  • عنوان هزینهمیزان هزینه برآوردیمنبع هزینه 
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    در صورت بروز مشکل در بارگذاری فایل لطفا مستندات خود را به ایمیل plib31@gmail.com ارسال نمایید. نام فایل کد ملی شما باشد. تکمیل سایر گزینه های این فرم ضروری است.
سوالات متداول

خلاقیت همواره چراغ راه آینده بوده است. گاهی یک حرکت نوین تاثیر بسیاری بر جامعه مخاطب دارد. از این رو سعی داریم با انتخاب برترین اقدامات خلاق در سه حوزه خلاقیت همکاران، خلاقیت افراد حقیقی (غیرهمکار) و خلاقیت های سازمانی این گونه اقدامات را تشویق و بسط دهیم.

اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

کد ملی مجری اختیاری است. 

بلی. در قسمت نوع اقدام، توسط دیگری انجام شده است را انتخاب کنید. فرد مورد نظر می تواند همکار نهادی یا غیرنهادی باشد.

اداره کل توسعه کتابخانه ها
88951495 داخلی 245