تاریخ انتشار: سه شنبه ۰۲ آبان ماه ۱۴۰۲ 

مهر منابع کتابخانه های عمومی

در راستای طرح جدید یگپارچه سازی منابع کتابخانه عمومی کشور مهر جدید منابع به شرح زیر در اختیار همکاران قرار میگیرد. ضروری است بر اساس آخرین دستور العمل نسبت به ساخت آن اقدام شود. 

پیمایش به بالا