هویت بصری

کتابخانه های سیار نهاد کتابخانه های عمومی کشور

هویت بصری یکسان در کتابخانه های سیار می تواند زمینه ساز آشنایی بیشتر مردم با این خدمت باشد. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس رنگ و هویت سازمانی و مفهوم کتابخانه سیار هویت حاضر طراحی و جهت اجرا ابلاغ شود. نظرات شما می تواند زمینه ساز بهبود این مهم باشد.

قبل بعد

نمای راننده

در نمای راننده موارد زیر مورد انتظار است:

 • نام فونت: IRANSansWeb(FaNum)
 •  رنگ زمینه: کد رنگ ۱۲۴b8d
 • رنگ زمینه دایره شمارنده سیار: کد رنگ f9b233
 •  رنگ فونت دو عبارت “کتابخانه عمومی سیار” و “حق همه مردم سرزمینم”: ۷cc0ff
 • رنگ فونت کلمه “دانایی،”: کد رنگ ۱۸۸۸f1
 • رنگ فونت عدد شمارنده سیار: کد رنگ ۰۰۰۰۰۰
 • رنگ تایپوگرافی هدهد سفید، عنوان فرعی و خطوط طرح اصلی طرح: ffffff

نمای کمک راننده

در نمای کمک راننده موارد زیر مورد انتظار است:

 • رنگ زمینه: کد رنگ ۱۲۴b8d
 • رنگ عنوان کتابخانه سیار: کد رنگ f9b233
 • لوگو نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دیگر ارگان‌های مشارکت کننده، رنگ خطوط طرح اصلی طرح و معرفی کتابخانه سیار: کد رنگ ffffff

نمای پشت

در نمای پشت موارد زیر مورد انتظار است:

 • رنگ طرح پارچه و فونت مناطق کتابخانه سیار: کد رنگ ۱۲۴b8d
 • رنگ آیکون راه‌های ارتیاطی، “عنوان کتابخانه سیار” و “ایام هفته” : کد رنگ f9b233
 • رنگ اطلاعات TEXTBOX راه‌های ارتباطی: ffffff
aghab@3x

نمای روبرو

در نمای روبرو موارد زیر مورد انتظار است:

 • رنگ زمینه: کد رنگ ۱۲۴b8d
 • رنگ زمینه دایره شمارنده سیار: کد رنگ f9b233
 •  رنگ فونت دو عبارت “کتابخانه عمومی سیار” و “حق همه مردم سرزمینم”: ۷cc0ff
 • رنگ فونت عدد شمارنده سیار: کد رنگ ۰۰۰۰۰۰
 • رنگ تایپوگرافی هدهد سفید و عنوان فرعی کتابخانه سیار: ffffff
jolo@3x

دانلود فایل لایه باز

سوالات متداول

برای کتابخانه ای سیار کوچک (وانت) هویت بصری یکسان است؟

بله. همه کتابخانه های سیار ملزم به رعایت این یونیفرم می باشند. صرفا جای المان ها می تواند متناسب با وسیله نقلیه بهینه شود.

لوگو همکار ضروری است؟

خیر. حتی الامکان ذکر نام همکار کفایت می کند، در صورتی که

نزدیکترین کتابخانه کجاست؟

آیا می دانید همه کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد در اپلیکیش های مسیریاب مشخص شده اند؟ شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از این مسیریاب ها نزدیکترین کتابخانه به خود را بیابید. 

پیمایش به بالا