فرم ارسال اقدام ویژه
جای شما اینجاست...
سوالات متداول

خلاقیت همواره چراغ راه آینده بوده است. گاهی یک حرکت نوین تاثیر بسیاری بر جامعه مخاطب دارد. از این رو سعی داریم با انتخاب برترین اقدامات خلاق در سه حوزه خلاقیت همکاران، خلاقیت افراد حقیقی (غیرهمکار) و خلاقیت های سازمانی این گونه اقدامات را تشویق و بسط دهیم.

اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

کد ملی مجری اختیاری است. 

بلی. در قسمت نوع اقدام، توسط دیگری انجام شده است را انتخاب کنید. فرد مورد نظر می تواند همکار نهادی یا غیرنهادی باشد.

اداره کل توسعه کتابخانه ها
۸۸۹۵۱۴۹۵ داخلی ۲۴۵

پیمایش به بالا