انتخاب نفرات برتر سال ۱۴۰۲
جای شما اینجاست...

توجه همکاران گرامی توجه داشته باشید جز در موارد «اقدام ویژه» و «خدمات فراکتابخانه ای» نیاز به ورود اطلاعات نیست و اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های نهاد اخذ  و داوری خواهد شد. 

بخش های انتخابی

کتابدار و مسئول برتر
کتابخانه برتر

مرکزی و استاندارد

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید

کتابخانه‌های بزرگ

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید

کتابخانه‌های کوچک

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید

کتابخانه مشارکتی

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید
کتابداران گروه‌ها و منابع خاص

کتابدار ویژه نابینایان

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید

کتابدار ویژه ناشنوایان

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید

کتابدار ویژه نسخ خطی

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید
خلاقیت سال
کتابخوان (عضو) برتر

رابطین فرهنگی برتر

و دبیران برتر محافل ادبی

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید

خدمات فراکتابخانه‌ای

(ویژه سال ۱۴۰۱)

اطلاعات بیشتر...

کلیک کنید

کتابدار مسئول کتابخانه شهری تک نیرو

در نهاد کتابخانه‌های عمومی، بیش از ۳۰۰ کتابخانه شهری با یک نیروی مسئول اداره می‌شود، به سبب ویژگی‌های منحصر به فرد این گروه، عملکرد آن ها با یکدیگر سنجیده می شود و معیارهای انتخاب آن متفاوت با سایر کتابخانه ها خواهد بود. در هفته کتاب سال ۱۴۰۱ قصد داریم از میان همکاران برتر این کتابخانه ها همکاران فعال انتخاب و معرفی شوند. 

معیارهای انتخاب

 • وضعیت پرتال کتابخانه (بروزرسانی، تکمیل اطلاعات و…)
 • شاداب سازی کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)
 • تعریف خدمات مناسب با جامعه مخاطب (انتخاب و ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب خود)
 • میزان عضویت و امانت (نسبت به جمعیت مخاطب)
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجر
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان کتابخانه از عملکرد کتابدار
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • عملکرد کتابدار در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…

کتابدار مسئول کتابخانه روستایی

در نهاد کتابخانه‌های عمومی، بیش از ۷۰۰ کتابخانه روستایی با یک نیروی مسئول اداره می‌شود، به سبب ویژگی‌های منحصر به فرد این گروه، عملکرد آن ها با یکدیگر سنجیده می شود و معیارهای انتخاب آن نیز متفاوت با سایر کتابخانه ها خواهد بود. در هفته کتاب سال ۱۴۰۱ قصد داریم از میان همکاران برتر این کتابخانه ها همکاران فعال انتخاب و معرفی شوند. 

معیارهای انتخاب

 • وضعیت پرتال کتابخانه (بروزرسانی، تکمیل اطلاعات و…)
 • شاداب سازی کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)
 • تعریف خدمات مناسب با جامعه مخاطب (انتخاب و ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب خود)
 • تناسب ساعت کاری کتابخانه با میزان مراجعه اعضا
 • میزان عضویت و امانت (نسبت به جمعیت مخاطب)
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجر
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان کتابخانه از عملکرد کتابدار
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • عملکرد کتابدار در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…

کتابداران برتر

از میان بیش از ۳۰۰۰ همکار کتابدار مشغول در کتابخانه های دارای بیش از یک نیرو (مسئول و کتابدار) بر اساس معیارها و شاخص های معین، همکاران فعال انتخاب و معرفی خواهد شد.

معیارهای انتخاب

 • میزان مشارکت در جذب عضو
 • مشاوره و ارائه امانت 
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجرا
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان کتابخانه از عملکرد کتابدار
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • عملکرد کتابدار در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…
 • شاداب سازی فضای کاری و کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)

مسئولین برتر

در نهاد کتابخانه ها بیش از ۱۵۰۰ کتابخانه حداقل با ۲ نیرو مشغول به فعالیت می باشند. از میان مسئولین این کتابخانه ها بر اساس معیارهای مشخص، همکاران فعال  انتخاب و معرفی خواهد شد. 

معیارهای انتخاب

 • وضعیت پرتال کتابخانه (بروزرسانی، تکمیل اطلاعات و…)
 • شاداب سازی کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)
 • تعریف خدمات مناسب با جامعه مخاطب (انتخاب و ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب خود)
 • میزان پیشرفت عضویت وامانت در دوره مسئولیت
 • مشارکت در جذب عضو
 • مدیریت فرایندهای جاری کتابخانه (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجرا
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان کتابخانه از عملکرد کتابدار
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • عملکرد کتابدار در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…

کتابخانه مرکزی و استاندارد برتر

بیش از ۴۰ کتابخانه در سطح کشور با درجات مرکزی استان، مرکزی شهرستان و استاندارد مشغول به فعالیت می باشند. به سبب ویژگی این دسته از کتابخانه ها و امکانات آن ها (فضا و نیروی انسانی بیشتر) این گروه با هم مقایسه و از میان آن ها، کتابخانه ها فعال، انتخاب و معرفی خواهند شد. 

معیارهای انتخاب

 • وضعیت پرتال کتابخانه (بروزرسانی، تکمیل اطلاعات و…)
 • شاداب سازی فضای کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)
 • تعریف خدمات مناسب با جامعه مخاطب (انتخاب و ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب خود)
 • میزان عضویت و امانت (نسبت به جمعیت مخاطب)
 • انجام صحیح فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجر
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان از کتابخانه
 • عملکرد کتابداران و مسئول در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • اجرای برنامه های مشترک با سایر سازمان ها و پایگاههای فرهنگی

کتابخانه برتر بزرگ

کتابخانه های دارای درجه ۵،۴،۳ و ۲ از نظر تعداد، عملکرد و نیروی انسانی مشابهت بیشتری نسب به سایر کتابخانه ها با هم دیگر دارند. از این رو این گروه از کتابخانه ها بر اساس معیار های مشخص با یکدیگر مقایسه خواهند شد. لازم به ذکر است در همین گروه درجات کتابخانه و تعداد جمعیت مخاطب جز ملاک های انتخاب می باشد.

معیارهای انتخاب

 • وضعیت پرتال کتابخانه (بروزرسانی، تکمیل اطلاعات و…)
 • شاداب سازی فضای کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)
 • تعریف خدمات مناسب با جامعه مخاطب (انتخاب و ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب خود)
 • میزان عضویت و امانت (نسبت به جمعیت مخاطب)
 • انجام صحیح فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجر
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان کتابخانه از عملکرد کتابدار
 • عملکرد کتابداران و مسئول در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

کتابخانه برتر کوچک

از نظر آماری در ایران بیش از ۱۰۰۰ کتابخانه با درجات ۶ و ۷  مشغول به فعالیت می باشند. از نظر امکانات، فضا و نیروی انسانی این گروه از کتابخانه ها شباهت دارند، بنابرین بر اساس معیارهای مشخص از میان آن‌ها، کتابخانه برتر انتخاب و معرفی خواهد شد. 

معیارهای انتخاب

 • وضعیت پرتال کتابخانه (بروزرسانی، تکمیل اطلاعات و…)
 • شاداب سازی فضای کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)
 • تعریف خدمات مناسب با جامعه مخاطب (انتخاب و ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب خود)
 • میزان عضویت و امانت (نسبت به جمعیت مخاطب)
 • انجام صحیح فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجر
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان کتابخانه از عملکرد کتابدار
 • عملکرد کتابداران و مسئول در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

کتابخانه برتر مشارکتی و مستقل

کتابخانه های مشارکتی، مستقل و خودگردان، یاران نهاد در توسعه خدمات کتابخانه ای می باشند. با هدف توسعه این کتابخانه ها و تشویق سازمان ها و افراد مشارکت کننده هر ساله از میان آن ها، کتابخانه های برتر بر اساس معیارهای مشخص انتخاب و تقدیر خواهند شد. 

معیارهای انتخاب

 • شاداب سازی فضای کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)
 • تعریف خدمات مناسب با جامعه مخاطب (انتخاب و ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب خود)
 • معرفی صحیح کتابخانه (نصب تابلو به شکل صحیح و… )
 • اجرای دستورالعمل های مربوطه
 • تعامل سازنده با نهاد و کتابخانه های نهادی
 • میزان عضویت و امانت (نسبت به جمعیت مخاطب)
 • استفاده از نسخ ارسالی نهاد
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

کتابدار کودک

گروه کودک یکی از مهمترین و بزرگترین جامعه مخاطب کتابخانه های عمومی می باشند. بر اساس آخرین آمار ۳۰ درصد از اعضای کتابخانه را کودکان زیر ۱۲ سال شامل می شوند. از این رو کتابداران کودک نقش بسیار مهمی در معرفی کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخوانی خواهند داشت. همه کتابداران مشغول در نهاد به گونه ای با کودکان سروکار دارند بنابرین انتخاب کتابداران کودک از میان همه کتابداران خواهد بود.

معیارهای انتخاب

 • مهارت اجرای و اداره برنامه ها
 • قصه گویی و فن بیان
 • آراستگی (تناسب پوشش با گروه مخاطب)
 • شاداب سازی فضای کتابخانه
 • انجام برنامه های فرهنگی و ترویجی مطابق با بخشنامه های ارسالی
 • اثربخشی برنامه ها در بهبود عضویت و امانت
 • تنوع برنامه ها و تناسب آن با نیاز مخاطبان
 • نوآوری در اجرا
 • مستندسازی مطلوب
 • کیفیت اطلاع رسانی پیش از اجرا
 • میزان مشارکت در جذب و توسعه عضو
 • مشاوره و ارائه امانت 
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • ایجاد صفحات مجازی زیبا و جذاب
 • بروزرسانی به موقع و مطابق با نیاز مخاطبان
 • استفاده از امکانات فضای مجازی در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
 • آمار مخاطبان
 • تولید محتوای مناسب و اثرگذار
 • میزان رضایت مخاطبان و اولیاء آن ها از عملکرد کتابدار
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • توسعه مهارت های تخصصی
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • عملکرد کتابدار در ایجاد ارتباط های موثر با سایر مراکز فرهنگی
 • جذب کمک های خیّری
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…
 • شاداب سازی فضای کاری و کتابخانه (ایجاد فضای دلنشین و کاربرپسند)

کتابدار فنی

در کتابخانه های عمومی پایه و اساس کلیه خدمات و برنامه ها ثبت و ساماندهی منابع و خدمات می باشد بنابراین به منظور تشویق همکاران این اقدامات در شاخه ای جدا، مورد ارزیابی و از میان همکاران بر اساس معیارهای مشخص انتخاب و معرفی خواهند شد. 

معیارهای انتخاب

 • مهارت فهرستنویسی

 • آشنایی با منابع کتابشناختی
 • کمک در تجمیع داده ها
 • مهارت داده یابی
 • کمک در بهبود نرم افزار 
 • تهیه گزارش های مدیریتی
 • میزان مشارکت در جذب و توسعه عضو
 • مشاوره و ارائه امانت 
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • توسعه مهارت های تخصصی
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…
 • مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی

کتابدار مرجع

خدمات نوین مرجع یکی از اقدامات سالهای اخیر با رویکردی فناورانه در نهاد کتابخانه ها می باشد. ارائه مقالات روز،  مشاوره مخاطبان و… از جمله اقداماتی است که از کتابدار مرجع انتظار می رود به منظور توسعه و تشویق این همکاران در سال جاری، انتخاب و معرفی خواهد شد. 

معیارهای انتخاب

 • ارائه خدمت مرجع مطلوب بر اساس دستورالعمل های مربوطه
 • میزان ارائه مقاله از پایگاه‌های خریداری شده
 • رضایت مخاطبان از خدمات دریافتی
 • میزان مشارکت در جذب و توسعه عضو
 • مشاوره و ارائه امانت 
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • توسعه مهارت های تخصصی
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…
 • مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی

کتابدار سیار

کتابخانه و کتابدار سیار، به سبب ویژگی های منحصر به فرد، یکی از پرمخاطب ترین و موثر ترین کتابخانه های نهاد می باشند. به منظور تشویق و قدردانی از زحمات این گروه از کتابخانه ها، از همکاران شاغل در این کتابخانه ها، انتخاب و معرفی خواهد شد. 

معیارهای انتخاب

 • ارائه خدمات بر اساس دستورالعمل های مربوطه
 • اجرای برنامه های ترویجی متناسب با کتابخانه
 • حضور به موقع در محل و اطلاع رسانی های لازم 
 • تعامل با دهیاران و مسئولین محل خدمت
 • ظاهر آراسته و شاداب سازی فضای کتابخانه
 • میزان مشارکت در جذب و توسعه عضو
 • مشاوره و ارائه امانت 
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • توسعه مهارت های تخصصی
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…
 • مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی

کتابدار نابینایان

همکاران مشغول در این بخش که عمدتا خود از جامعه عزیز کم بینایان و نابینایان می باشند، تلاش دارند با توسعه خدمات کتابخانه عدالت اجتماعی و فرهنگی ایجاد نمایند. به منظور تشویق و ارج نهادن به این خدمات و زحمات از میان این گروه از همکاران، انتخاب و معرفی خواهد شد. 

معیارهای انتخاب

 • شناسایی جامعه مخاطب 
 • تشویق جامعه مخاطب در استفاده از کتاب و کتابخانه
 • بهینه سازی فضای کاری و فضای مورد استفاده مخاطبان
 • تلاش در جهت تولید منابع مفید و مورد نیاز
 • انجام خدمات مجازی
 • مشارکت در انجام امور کتابخانه ای 
 • اجرای برنامه های فرهنگی برای جامعه مخاطب
 • میزان مشارکت در جذب و توسعه عضو
 • مشاوره و ارائه امانت 
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • توسعه مهارت های تخصصی
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…
 • مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی

کتابدار ناشنوایان

یکی از خدمات نوین و نوپای کتابخانه های عمومی خدمت رسانی به جامعه ناشنوایان کشور می باشد. این خدمت با حضور فعال و داوطلبانه همکاران دلسوز در بیش از ۳۰ کتابخانه آغاز شده است. به منظور تشویق و ارج نهادن به این خدمات و زحمات از میان این گروه از همکاران، انتخاب و معرفی خواهد شد. 

معیارهای انتخاب

 • شناسایی جامعه مخاطب 
 • تشویق جامعه مخاطب در استفاده از کتاب و کتابخانه
 • بهینه سازی فضای کاری و فضای مورد استفاده مخاطبان
 • تلاش در جهت تولید منابع مفید و مورد نیاز
 • انجام خدمات مجازی
 • مشارکت در انجام امور کتابخانه ای 
 • اجرای برنامه های فرهنگی برای جامعه مخاطب
 • میزان مشارکت در جذب و توسعه عضو
 • مشاوره و ارائه امانت 
 • انجام فرایندهای جاری (رف خوانی، ثبت شابک، عدم مغایرت و…)
 • ثبت به موقع نسخ و ویرایش موارد لازم
 • ویرایش رده های ناصحیح
 • پیگیری منابع برنگشته 
 • پیگیری صحیح منابع مفقودی
 • سنجش دوره های آموزشی ثبت شده در سامانه آموزش
 • مجموع نمرات کتابدار در آزمون های ارزیابی برگزاری شده در سال
 • توسعه مهارت های تخصصی
 • نمره کسب شده همکاران در آزمون ارزشیابی سالیانه
 • سنجش هر گونه اقدام خلاقانه* و ویژه‌ای که منجر به افزایش مخاطبان شود

*اقدام ویژه شامل مواردی خواهد شد که سابقه اجرای قبلی نداشته باشد و روال عادی کتابخانه نباشد، برای مثال برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح شهرستان و یا اجرای یک برنامه قصه گویی در بیمارستان اقدام خلاقانه محسوب نمی شود و این اقدامات در بخش اجرای برنامه های فرهنگی ترویجی لحاظ می شوند.

 • میانگین نمرات کسب شده از بخش های مختلف ستاد استان شامل پاسخگویی به موقع مکاتبات، رعایت شئونات اسلامی و اداری، نظم و انضباط کاری، روحیه انجام کار تیمی و…
 • مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی و ترویجی

اقدام ویژه

خلاقیت همواره چراغ راه آینده بوده است. گاهی یک حرکت نوین تاثیر بسیاری بر جامعه مخاطب دارد. از این رو سعی داریم با انتخاب برترین اقدامات خلاق در سه حوزه خلاقیت همکاران، خلاقیت افراد حقیقی (غیرهمکار) و خلاقیت های سازمانی این گونه اقدامات را تشویق و بسط دهیم.

معیارهای انتخاب

 • بکر  و خلاقانه بودن طرح یا ایده
 • محوریت کتاب و کتابخوانی
 • تاثیر در جذب عضو و افزایش سرانه مطالعه

کتابخوان (عضو) ویژه

اعضای کتابخانه‌های عمومی، صاحبان اصلی کتابخانه ها می باشند. با حضور این عزیزان در کتابخانه است که آینده جامعه روشن است.هر ساله در ۴ بخش کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسال، بر اساس معیارهای چون تعداد منابع مطالعه شده، شرکت در برنامه های ترویجی و امانت داری، سابقه امانت و… برترین ها انتخاب و معرفی خواهند شد.  

معیارهای انتخاب

 • میزان مراجعه به کتابخانه
 • میزان امانت کتاب
 • میزان مشارکت در برنامه های ترویجی کتابخانه
 • مطالعه منابع امانی

خدمتگزار برتر

همکاران خدمتگزار، می توانند با شاداب سازی و ایجاد فضای دلنشین زمینه ساز ارائه خدمات مطلوب در کتابخانه باشند. از میان این همکاران با معیارهایی چون، نحوه نگهداری کتابخانه، میزان مشارکت در برنامه ها و…  انتخاب و معرفی خواهند شد. 

معیارهای انتخاب

 • رعایت دقیق نظم و انضباط اداری؛                                             
 • انجام به موقع وظایف محوله؛
 • نظافت مطلوب کتابخانه؛              
 • اقدامات ویژه در جهت زیباسازی و شاداب‌سازی فضای کتابخانه؛          
 • خوشرویی و برخورد مناسب با همکاران؛                   
 • برخورد مناسب با ارباب رجوع (تکریم ارباب رجوع)؛                   
 • رضایت مسئولین کتابخانه‌های محل خدمت؛                    
 • همکاری و مشارکت در روند اجرای فعالیت‌های ترویجی؛          
 • همکاری و مشارکت در نگهداری از تاسیسات و تجهیزات ساختمانی؛         
 • انجام اقدامات خاص و ویژه ترویجی و فرهنگی در ایام تعطیلی کتابخانه‌های عمومی
 • همکاری و مشارکت در روند اجرای طرح تحویل کتاب درب منازل

پیشکسوت برتر

بازنشستگی دوره جدیدی در زندگی هر فردی خواهد بود. این دوره برای برخی از همکاران فصل جدیدی از همکاری مجدد می باشد، همکاران با تجربه با شروع دوره بازنشستگی، با حضور در کتابخانه و برنامه های فرهنگی، مشارکت در تعامل با سازمان ها و.. ضمن دلگرمی و تشویق همکاران جوان، در پیشبرد اهداف کتابخانه بسیار موثرند. 

معیارهای انتخاب

شرایط عمومی

  • التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی؛   
  • رعایت شئونات و ارزش‌های اسلامی؛   
  • داشتن حسن خلق؛ 

شرایط اختصاصی:

  • همکاری و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی_ترویجی کتابخانه‌ها پس از بازنشستگی  
  • اقدام در جهت جذب خیّرین به کتابخانه‌ها؛  
  • عضویت در کتابخانه‌های عمومی پس از بازنشستگی؛  
  • فعالیت در نهاد کتابخانه‌ها قبل از موعد بازنشستگی؛  
  • فعالیت در کتابخانه‌های عمومی قبل از موعد بازنشستگی؛ 

انجمن برتر

برگزاری و اداره انجمن های شهرستان و استان به شکل صحیح و موثر می تواند زمینه ساز توسعه کتابخانه ها و خدمات آن ها باشد. به منظور تشویق و ارج نهادن به خدمات این بزرگواران هر ساله در دو گروه انجمن های شهرستانی و استانی برترین ها انتخاب و معرفی خواهند شد. 

معیارهای انتخاب

ارزیابی انجمن‌ها براساس دو شاخص تحلیلی کمّی و کیفی  صورت می گیرد، در شاخص کمّی تعداد انجمن و درصد تشکیل جلسات برگزارشده نسبت به قانون بررسی و لحاظ می گردد. و شاخص کیفی نیز براساس معیارهای ذیل می باشد:

  • برگزاری جلسه، درصد حضور رییس انجمن، میانگین حضور اعضای حقیقی، میانگین حضور مدعو(غیرنهادی)، سرانه غیبت تا یک نفر، اجرا شدن مصوبات جلسه قبل ، نحوه پرداختن به مصوبات، پرهیز از کلی‌گویی، رعایت روند سلسله مراتبی دستورجلسات و خلاقیت و نوآوری می باشد.
  • اجرای مصوبات
  • کارکرد کتابخانه ها

خیّرین برتر

خیرین کتابخانه ساز، با حسن نیت و تدبیر، همواره یاری کننده نهاد در تامین زیربنا و تجهیزات کتابخانه ای بوده اند. این یاوران بی ادعا، این اقدامات را با نیت خیر انجام می دهند اما بر حسب وظیفه نهاد بر خود واجب می داند از این گروه تقدیر به عمل آورد. 

معیارهای انتخاب

 • ارزش ریالی زمین، ساختمان و سایر کمک‌های اهدایی
 • مساحت و زیربنای زمین و ساختمان
 • نوع واگذاری (دائم، حق انتفاع و مدت انتفاع)
 • فرد واگذار کننده (حقیقی، حقوقی)
 • ارتباط مستمر با نهاد در راستای ایجاد  و گسترش فضای کتابخانه‌های عمومی
 • درجه استان و درنظر گرفتن مناطق محروم 

کارگروهی برتر

پیشبرد اهداف یک کتابخانه، قطعا بدون همکاری همه همکاران مفید و موثر نخواهد بود از این رو نهاد در سالهای اخیر از میان کتابخانه هایی که همه همکاران آن در ارائه خدمات و برنامه ها وضعیت مطلوبی دارند به عنوان کارگروهی برتر انتخاب و معرفی خواهند شد. 

معیارهای انتخاب

 • کارکرد مناسب همه کتابداران یک کتابخانه
 • عملکرد مناسب کتابخانه در جذب عضو و ارائه خدمات
 • خلاقیت در اجرا برنامه ها
 • ارتباط با مراکز فرهنگی، آموزشی و مرتبط کاری
 • توسعه خدمات و برنامه های کتابخانه در سال جاری
 • رضایت ستاد استان

رابطین فرهنگی برتر

همکاران و رابطین فرهنگی به عنوان بازوان اجرایی و هماهنگ کننده کتابخانه ها در ثربخشی فعالیت ها بسیار موثر می باشند. به منظور تشویق و ارج نهادن به این خدمات و زحمات از میان این گروه از همکاران انتخاب و معرفی خواهد شد.

معیارهای انتخاب

 • میزان فعالیت های فرهنگی انجام شده در سطح شهرستان
 • میزان رشد برنامه های اجرا شده در سال گذشته
 • خلاقیت در اجرا برنامه ها
 • ارتباط با مراکز فرهنگی، آموزشی و مرتبط کاری
 • ارتباط با رسانه ها و اطلاع رسانی به موقع و مناسب برنامه ها
 • کارکرد مناسب کتابخانه ای
 • رضایت ستاد استان

دبیران محافل ادبی

یکی از برنامه های رایج، موثر و سابقه دار کتابخانه های عمومی 

نشست های محافل ادبی می باشد.

معیارهای انتخاب

 • میزان فعالیت های فرهنگی و ادبی انجام شده در سطح شهرستان
 • تعداد و تنوع محافل ادبی اجرا شده
 • خلاقیت در اجرا برنامه ها
 • ارتباط با اشخاص و مراکز فرهنگی، آموزشی و مرتبط کاری
 • ارتباط با رسانه ها و اطلاع رسانی به موقع و مناسب برنامه ها
 • ارتباط موثر با شورای ادبی
 • کارکرد مناسب کتابخانه ای
 • رضایت ستاد استان

فعال مجازی برتر

با شیوع کرونا یکی از اقدامات جدی نهاد کتابخانه ها توسعه خدمات مجازی کتابخانه ها بود. این اقدامات که شروع خوب و قابل قبولی داشت کم کم شکل و شمائل جدی گرفت و حالا جز لاینفک هر کتابخانه می باشد. به سبب اثر بخشی زیاد این اقدامات در بخشی جداگانه از برترین اقدامات مجازی کتابخانه تقدیر به عمل خواهد آمد. 

معیارهای انتخاب

 • تعداد، استمرار و نظم ثبت فعالیت ها و برنامه ها
 • کیفیت مطالب تولیدی و ثبت شده با محوریت کتاب
 • خلاقیت در تولید محتوا
 • استفاده از ابزارها و امکانات فضای مجازی
 • مخاطب بیشتر و نرخ تعامل بالا

خدمات فراکتابخانه‌ای

در سال جاری و با هدف توسعه این خدمت، از برترین اقدامات در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی در خارج از محیط کتابخانه تقدیر به عمل خواهد آمد.لازم به ذکر است این بخش در سال ۱۴۰۲ نیز وجود خواهد داشت. 

معیارهای انتخاب

 • ایجاد خدمت ویژه خارج از محیط کتابخانه
 • ایجاد خدمت به گروه‌هایی که دسترسی به کتابخانه ندارند.
 • افزایش عضویت/امانت با ایجاد خدمات فراکتابخانه ای
 • استفاده از ابزارهای فناورانه در ایجاد دسترسی به کتابخانه
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اداره کل توسعه کتابخانه ها
۸۸۹۵۱۴۹۵ داخلی ۲۵۳ جعفری

پیمایش به بالا