با هدف تکریم اعضای کتابخانه

ثبت ساعت کاری کتابداران کتابخانه

در سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی (سامان)‌

چرا باید ساعت حضور خود را ثبت کنیم؟

اعضای کتابخانه‌های عمومی به عنوان صاحبان اصلی کتابخانه‌ها حق دارند از ساعت کاری و حضور کتابداران در کتابخانه مطلع باشند. به سبب دارا بودن مهارت یا وظیفه خاص (قصه گویی، ارائه خدمت به ناشنوایان و…) برخی از همکاران،  خدمت حاضر صرفا در زمان حضور ایشان در کتابخانه ارائه شود، بنابراین اعضا باید به نحو احسن راهنمایی شوند و از مراجعات بی نتیجه آنان جلوگیری شود. 

مورد توجه مسئولین کتابخانه

نحوه ثبت ساعت کاری کتابداران

۱

مراجعه به سامان

مسئولین کتابخانه با نام کاربری خود وارد سامانه شوید.

۲

انتخاب منوی کاربران

از منوی کاربران گزینه مدیریت پرسنل را انتخاب کنید.

۳

انتخاب نام کتابدار

کتابدار کتابخانه را انتخاب و گزینه ثبت ساعات حضور را بزنید.

۴

ثبت ساعات حضور
مطابق با ساعات حضور، الگوی مناسب را انتخاب و ساعات را ثبت نمایید.

مورد توجه مسئولین کتابخانه

نحوه ثبت ساعت کاری کتابخانه

۱

مراجعه به سامان

مسئولین کتابخانه با نام کاربری خود وارد سامانه شوید.

۲

منو پرتال

از منوی پرتال، گزینه ساعت کاری کتابخاانه را انتخاب کنید.

۳

ثبت ساعت کاری

پس از بررسی صحت موقعیت جغرافیایی ثبت شده، نسبت به ثبت ساعت کاری اقدام کنید.

۴

تایید رئیس اداره شهرستان
پس از تایید نهایی رئیس اداره شهرستان، ساعت کاری در پرتال کتابخانه نمایش داده می شود.

سوالات متداول

ثبت ساعت کاری کتابخانه

همه مسئولین موظف هستند ساعت کاری کتابخانه خود را ثبت نمایند.

در صفحه اصلی پرتال هر کتابخانه، با کیک بر روی گزینه جدول ساعت کار کتابخانه

چون موقعیت جغرافیایی کتابخانه برای پرتال کتابخانه شما تعریف نشده است. این مورد را به کارشناسان اداره کل استانی خود اعلام نمایید.

خیر. نیازی نیست. یکبار برای همیشه. مگر مواقعی که ساعت کاری تغییر می کند و یا روزی به دلیل مناسبت خاصی کتابخانه تعطیل است، باید ساعت کاری تغییر کند.

موقعیت جغرافیایی مکانهایی که مراجعه می کنند را به کارشناس مربوطه اعلام کنند تا موقعیتها ثبت شوند، سپس برای هر موقعیت، روز و ساعت مراجعه را ثبت کنند.

ثبت ساعت کاری کتابداران

ساعت کاری یا شیفت کاری تمامی کتابداران و مسئولان شاغل در کتابخانه ها باید در سامانه مدیریت ثبت شود.

مسئولین کتابخانه موظف به تعیین شیفت کاری و ثبت آن برای تمامی کتابداران کتابخانه خود در سامانه مدیریت هستند.

این الگوها فقط و صرفا برای تسریع در ثبت شیفت کاری طراحی شده است که اگر ساعات حضور کتابداری مطابق با یکی از الگوها باشد، همان انتخاب شود.

الگوها فقط جنبه پیشنهادی دارند، و البته قابل تغییر می باشند. یعنی اگر مطابق با شیفت کتابداری نمی باشد، میتوانید آن را با تغییر ساعتها به الگوی مناسب کتابدار تبدیل کنید.

امکان تعیین شیفت کاری تا «سه ماه» فعال می شود. بدین معنا که ضمن تعیین شیفت کاری برای ماهی که آغاز می شود، می توان برای دو ماه آتی نیز ثیبت ساعت انجام شود.

بله. محدودیتی برای تغییر و ویرایش ساعتها وجود ندارد.

یا کلیک بر روی فلش اول یا آخر بازه شیفت و کشیدن آن بر روی ساعت موردنظر می توان آن را تغییر داد.

قرار دادن ساعت ورود و خروج به روی ساعت اولیه شیفت و صفر کردن زمان، عدم حضور مشخص می شود.

اداره کل توسعه کتابخانه ها

۸۸۹۵۱۴۹۵ داخلی ۲۵۵

پیمایش به بالا