شرکت خدمات رفاهی کشتیرانی

افتتاح خانه بازی کودک در مجموعه شیان

به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی، همزمان با عید سعید غدیر خم، خانه بازی کودک موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی در ساختمان مجموعه ورزشی موج با هدف ایجاد فضای مفرح و دلنشین برای کودکان و در جهت افزایش نشاط و سلامت آنان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

ورزشی

مراکز اقامتی

رستوران

فرهنگی

سالن ها

استخر

مراکز درمانی

سایر

تخفیف ها

موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی

ارتباط با ما
پیمایش به بالا