صفحه ویژه ثبت ساعت کاری کتابداران در کتابخانه در سامانه

با هدف تکریم اعضای کتابخانه ثبت ساعت کاری کتابداران کتابخانه در سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی (سامان)‌ چرا باید ساعت حضور خود را ثبت کنیم؟ اعضای کتابخانه‌های عمومی به عنوان صاحبان اصلی کتابخانه‌ها حق دارند از ساعت کاری و حضور کتابداران در کتابخانه مطلع باشند. به سبب دارا بودن مهارت یا وظیفه خاص (قصه گویی، …

صفحه ویژه ثبت ساعت کاری کتابداران در کتابخانه در سامانه ادامه »